ISHKASHMI

ALPHABET

SOUNDS OF THE ALPHABET

DIGHRAPHS

SHORT ISHKASHMI-CZECH WORD LIST

ISHKASHMI CZECH
Xuda Bůh
ai ó
i a
dcera
idsgai ovčí sýr
ifč vřeteno
agar jestli
ujirj koroptev
ákab orel
akik vejce
ixa sestra
uluk mouka
alax kopec, vrch
ulex žebro
ilmek měsíc, luna
álaša dolní čelist
parak žebro
aluzd zítra
am tento
ambi jeskyně, sluj
an další, jiný
andervun šídlo
ingituk nehet
inga tehdy
aped ztracený
iqa tolik
arča jalovec
urk vlk
arman touha, tužba
ormozd slunce
urnaduk déšť
arvádak oba
urwes liška
usid pánev (kuch.)
urwus ječmen, oves
asman nebe, obloha
uspir pluh
tráva
usur popel
ašik pramen; slza
uškuz zámek (u dveří)
uštur velbloud
uštevun vidle
ât osm
atišuk blesk
uvd sedm
awaz zvuk
avzuk srdce
az
uznul snacha
azar tisíc
-ba do, k {vyjádření dativu}
-e neurčitý člen; izáfet {vyjádření genitivu}
bibi babička
bobo dědeček
bad po(tom), za, poté
badmasti zhýralost
befam hloupý, nevzdělaný
bah polibek
buk pahorek, návrší
bale ano
bun dno
bar objetí, obejmutí
barg list (stromu)
bruj bříza
bréšum hedvábí
batuk brouk
baital kobyla, klisna
bazu loket
bazargan obchodník
ca z, od
ce kdo; -li
ci odsud
cafur čtyři
câm oko
cumánd kolik?
cand několik; nějaký
cana jaký?, který?
cúrik kůlna, stáj, chlév
ciwling noha
cwend meruňka
ciz co?
cize cokoliv
či po, za
čiči hruď, prsa
čudan hrnec, kastrol, kotel
čil ženský turban
čiliak prsten
čand několik; nějaký
čangal dráp, spár, pařát
čenâ'r platan
čopan pastýř
čpošt temeno, týl
čara skot (stádo)
svíce, svíčka, světlo
čirak špína
čarmaz vlašský ořech
čarpa čtvernožec
čut malý, mladý; dítě
čutokok malý, nevelký
čiz co?, jaký?
dau dva, dvě
daf cimbál, činely
do dva, dvě
digdan ohniště, krb; komín
dah deset
dehqan hospodář
dak v, na {záložka}
dokandar obchodník, majitel prodejny
da v, na {záložka}
dákoša třmen
dilasa útěcha
daulat bohatství, majetek
daulatdar bohatý, majetný
dam hřbet (zvířete)
dumb ocas, ohon
domas znovu, opět
dând zub
deqat starost, úzkost, neklid
dar v
der žaludek
dir rokle, strž; (tam)ten
diršluk daleký, vzdálený
durk dřevo, kus dřeva
daraxt strom
darun uvnitř, v, do(vnitř); mezi {záložka}
dos deset
dust ruka
dit kouř
dec mussúk, vesta (plavání)
duzd zloděj
dzâ místo
kum dzâ kde?
sar dzâ před (čím)
dzubar kanál, průplav, vodní tok
dzigdak všechen, veškerý
féi lopata
fak se(be); Vy
falaxmán prak
flâ'vuk oběd; snídaně
fri dobrý
farbi ovce; beran
frun police, deska, prkno, polička
frinduk unavený
feršun noc
fuc ústa
gal s, u, spolu s {záložka}
gâ'la chléb
gola játra
gul veškerý, celý, všechen; shromážděný
gulbaduk mrak, oblak
gulok květ(ina), výhonek
-gan přípona množného čísla
guna chyba, vina
gap (roz)hovor, konverzace
gíre uzel
gošvar náušnice
govaz bahno, bláto, bažina
guyake jakoby
guzar brod
kráva
plavidlo, loď(ka)
hnůj, mrva
tyč, hůl, prut
hrdlo, krk
ucho
luk
otrok
pšenice
chlup, ochlupení
jeskyně
lucerna
hněv, zlost, vztek
odpad(ky), smetí
zpívání, zpěv; zpívat
he jakýkoli(v)
hukm příkaz, rozkaz
hamrah přítel
hamdigar navzájem
huš vědomí
ja místo; blízko, poblíž, nedaleko {záložka}
jébak kapsa
juk veškerý, celý, všechen
jam rozvážný, klidný
ka v, na, pomocí, do, k {záložka}
kai kdo?
kabut modrý
ke kdo; že
kuč žena, manželka
kud pes
kudam nějaký, jakýkoli(v)
kudum kdo?
kaf dlaň
kâfč lžíce, lžička
kofán hrb
kâk suchý
kal bezrohý
kel nůž
kul louže, kaluž; udělal
kúla beranice
kullax tvrdý
kalapo nízký
kum který?, jaký?
kamuk záda, hřbet
kâ'ndak osten, trn
kapal lebka
kur slepý, slepec
kurčin drůbež
kurni krkavec
kurust kůže
kasa mísa, miska
kaš náruč
kauš bota
kaštgah pole
kašviš podpaží
katta velký
kuwid holub(ice)
kévzuk straka
kaz křivý, pokřivený
kuzuk býk
leu tupý, hloupý
lajam uzda
lekin ale
la'l rubín
lav ret; krajíc
lev šílený
ma měsíc, luna
mai poledne
mi den
mabáin střed, prostředek
madak zde, tady
mudam vždy(cky)
mauj plamen
múkuduk žába
mal manžel, muž
mâl dobytek, skot
mel ovce (samice)
man tento
mun můj
mind jablko
murdik kroužek
vrabec
kachna
mus oděv
misuk polštář
mišxes rodina
mut pěst
miv jejich
muzdur sluha
na ne-
núdukwek syrovátka
no ne
naf pupek
ne ne
nek dobrý
naukar služebník
nakwa tento
nem jméno
nim polovina, půl
sůl
nân matka
nuqra stříbro
ner dnes
nirxok prst
nus ne-
nic nos
naw devět
nâ'wa koryto, žlab
nawuk nový
návus vnouče

THE WORD LIST IS STILL UNDER CONSTRUCTION

SAMPLE OF ISHKASHMI

ABOUT ISHKASHMI

HOME PAGE

© 2002 Libor Sztemon, Czechia